Over Sloop Roosendaal

Sloop Roosendaal zorgt voor de soepelste start van uw renovatieproject of dit nu een badkamer, keuken of tuin is. Heeft u iets wat gesloopt moet worden om het weer eigentijdser op te bouwen?
Wij zijn dé partij in Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur en omgeving.
Onze sloopmethode is niet de standaardmethode in de bouw. Als een echte teamspeler zetten we met de andere partijen onze schouders onder uw klus. Bij ons ligt de focus op aandacht, efficiënt en netjes werken. Er is nog veel inefficiëntie in de bouw. Wij werken vanuit een duidelijk beeld hoe dit anders kan.

Dit heeft een aantal voordelen:

· Onze medewerkers hebben tijd om aandacht aan de bewoners te besteden, ervaren minder werkdruk en betere balans werk-privé.
· Onze medewerkers beschikken over het materiaal wat nodig is.
· We hebben aandacht voor bewoners, hun specifieke situatie en hun spullen. We spelen hier zo goed mogelijk op in.
· We slopen zo stofarm mogelijk en voeren afval direct af.
· Met onze efficiënte werkmethode besparen we tijd en kosten, zonder dat we inleveren op flexibiliteit.
· We signaleren vroegtijdig mogelijk problemen en delen die met andere onderaannemers. Hierdoor wordt gezamenlijk een kostentechnisch gunstige oplossing bedacht en uitgevoerd.
· Werken met vaste teams richting vaste opdrachtgevers waardoor we goed op elkaar ingespeeld zijn en de wensen van de verschillende opdrachtgevers en onderaannemers kennen.
· Soepele start van het renovatieproject omdat we op tijd de klus geklaard hebben en de partijen na ons volgens planning aan de slag kunnen Bekijk slooproosendaal.nl waarom o.a. aannemers en woningcoöperaties graag met ons samenwerken. We delen onze visie hoe we de inefficiëntie in de bouw kunnen verminderen en de werkdruk op onze medewerkers kunnen verlagen graag tijdens een kop koffie.

Sponsoractiviteiten:

RKVV Roosendaal
RBC
Draai van de Kaai